idillik : sif.
1. əd. İdilliya mahiyyətində olan, idilliya tərzində olan. İdillik janr.
2. kin. İdilliyada olduğu kimi; dinc, sakit, qayğısız. ..Həyatı hər növ ziddiyyətdən uzaq və idillik halda təsvir etməyə çalışan yazıçı həqiqi, bədii istedaddan məhrumdur. (Qəzetlərdən).