ikiatomlu : sif. kim. İki atomdan ibarət olan. İkiatomlu birləşmə.
ikiatomlu 2: sif. kim. İki atomdan ibarət olan. İkiatomlu birləşmə.