ikimənzilli : sif. İki mənzildən ibarət olan. İkimənzilli ev.
ikimənzilli 2: sif. İki mənzildən ibarət olan. İkimənzilli ev.