ikinövbəli : sif. İki növbədə görülən, iki növbəsi olan. İkinövbəli iş.
ikinövbəli 2: sif. İki növbədə görülən, iki növbəsi olan. İkinövbəli iş.