ikipərdəli : sif. İki hissədən, iki pərdədən ibarət olan. İkipərdəli pyes.
ikipərdəli 2: sif. İki hissədən, iki pərdədən ibarət olan. İkipərdəli pyes.