ikiqapaqlı : is. zool. Üst qabığı iki qapaq şəklində olan molyusk.
ikiqapaqlı 2: is. zool. Üst qabığı iki qapaq şəklində olan molyusk.