ikixətli : sif. Qoşaxətli, qoşa cızıqları olan. İkixətli dəftər.
ikixətli 2: sif. Qoşaxətli, qoşa cızıqları olan. İkixətli dəftər.