iləri : bax irəli. [Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir .. gətir, qoçaq! N.Vəzirov. Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm. M.S.Ordubadi. Bu dəfə köksünü vermiş iləri. S.Vurğun.
iləri 2: bax irəli. [Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir .. gətir, qoçaq! N.Vəzirov. Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm. M.S.Ordubadi. Bu dəfə köksünü vermiş iləri. S.Vurğun.
iləri 3: bax irəli. [Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir .. gətir, qoçaq! N.Vəzirov. Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm. M.S.Ordubadi. Bu dəfə köksünü vermiş iləri. S.Vurğun.
iləri 4: bax irəli. [Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir .. gətir, qoçaq! N.Vəzirov. Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm. M.S.Ordubadi. Bu dəfə köksünü vermiş iləri. S.Vurğun.