illüminator : is. [lat.] Hava və su nəqliyyatı vasitələrində şüşəli pəncərə.