imic : is. [ing.]
1. Fikri surət, fikri təsəvvür.
2. Rəmz, simvol.