immiqrant : is. [lat.] Mühacir, bir ölkədən köçüb başqa ölkədə yaşayan.