inhisarçı :
1. sif. Təsərrüfatın hər hansı bir sahəsində inhisar hüququndan istifadə edən. İnhisarçı şirkətlər. İnhisarçı trestlər.
2. is. İnhisarçı kapital nümayəndəsi olan iri kapitalist.