inkubasiya : [lat.]
1. tib. Xəstəliyin yoluxucu andan birinci əlamətlərinin görünməsinə qədər çəkən gizli dövrü.
2. k.t. İnkubatorda süni cücə çıxarılması.