innervasiya : is. [lat.] anat. Bədənin və ya toxumanın qeyri-bərabər elementlərlə təchizi.