insanpərvərlik : is. İnsanları sevmə, insanlara məhəbbət bəsləmə, onlara kömək etməyə hazır olma; humanizm. ..Azərbaycan xalqının müqəddəs insanpərvərlik duyğuları həmişə ətirli bir çiçəyi andıran “Əsli-Kərəm” dastanında öz ifadəsini tapmışdır. M.İbrahimov. Səməd Vurğunun insanpərvərliyi .. yeni və yüksək idealların ifadəsidir. M.Arif.