interyer : [fr.]
1. arxit. Binanın, mənzilin memarlıq və bədii cəhətdən tərtiblənmiş daxili hissəsi. Metro stansiyasının interyeri. Yaşayış mənzilinin interyeri.
2. sənət. Binanın, mənzilin daxili sahəsini təsvir edən şəkil, rəsm.