intibah : is. [ər.] Oyanış, oyanma, canlanma, dirçəlmə, yenidən yüksəliş. Azərbaycan ədəbiyyatının intibah dövrü. Milli intibah yolu. ◊ İntibah dövrü tar. – XV–XVI əsrlərdə Avropada elm və incəsənətin çiçəklənməsi dövrü. XVI əsrin axırıncı on ilində, intibah dövrünün sonunda İtaliyada meydana gəlmiş ilk opera əsərləri üçün müəlliflər xüsusi instrumental müqəddimə bəstələməzdilər. Ə.Bədəlbəyli.