intiqal : is. [ər.]
1. Bir yerdən başqa yerə keçmə, yerini dəyişmə. _ İntiqal etmək – köçmək, başqa yerə keçmək, yerini dəyişmək. [Çopo:] Zatən ənənə nəsillərdən intiqal etmiş kollektiv bir ağıl deyilmi? Çəmənzəminli.
2. Mexanizmlərdə: açma əməliyyatını yerinə yetirən xüsusi qurğu.