invalid : [lat.] bax əlil. İnvalidlərin nümayəndəsi bilib ona tribunada yer vermişdilər. Mir Cəlal.