inventar : [lat.]
1. Bir müəssisəyə, idarəyə, təşkilata məxsus olan avadanlığın, ləvazimatın və s.-nin məcmusu. Kənd təsərrüfatı inventarı. Xəstəxana inventarı. Zavod inventarı.
2. Həmin ləvazimatın, avadanlığın siyahısı. İnventar tərtib etmək. Kitabları inventara daxil etmək. ◊ Canlı inventar – mal-qara. Cansız inventar – alətlər, nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və s.