inventarizasiya : [lat.] Siyahıyaalma, siyahıyaalınma, inventara daxil etmə (edilmə). İnventarizasiya siyahısı. İnventarizasiya komissiyası. // Hər hansı müəssisəyə, idarəyə, təşkilata məxsus olan şeylərin yerində olub-olmadığını hesablama və siyahısını tutma yolu ilə yoxlanması. Kitabxana fondunun inventarizasiyası.