irtical : is. [ər.] Qabaqcadan düşünmədən sinədən şeir və ya söz söyləmə; bədahət.