isladılmaq : məch. İslaq hala gətirilmək, yaş edilmək.