istehlak : is. [ər.] Tələbatı, ehtiyacı təmin etmək üçün işlətmə, sərf etmə, istifadə etmə, işlədərək sərf etmə, yox etmə. İctimai istehlak fondları. _ İstehlak etmək – ehtiyacı, tələbatı təmin etmək üçün işlətmək, sərf etmək, istifadə etmək. ◊ Əmtəənin istehlak dəyəri iqt. – əmtəənin alıcının bu və ya digər ehtiyacını ödəmə qabiliyyəti. İstehlak kooperasiyası – istehlak ehtiyaclarını təmin edən kooperasiya.