istehlakçı : is. iqt.
1. Hər hansı istehsalatın məhsulundan istifadə edən, bu məhsulatı işlədən şəxs və ya təşkilat.
2. Alıcı. Geniş istehlakçı kütləsi.