istehsalat : is. [ər.]
1. Sənaye müəssisəsi, fabrik, zavod, karxana və s. İstehsalatda çalışmaq. İstehsalat qabaqcılları. – İstehsalatda usta sözü kəsərli sözdür. Mir Cəlal. // İstehsalatla bağlı olan. İstehsalat təlimi. İstehsalat təcrübəsi. İstehsalat müşavirəsi.
2. İstehsal olunan şeylər, hasil edilən mallar, məhsullar, məhsulat.