isterik : [yun.] bax isteriyalı. İsterik boğulma. İsterik pozğunluqlar.