istiləşdirilmək : məch. İstiliyi artırılmaq, daha da qızdırılmaq (isidilmək).