istilikkeçirmə : is. fiz. Cisimlərin istiliyi keçirmə xassəsi (qabiliyyəti).