istiqanlı : sif.
1. Qanı isti olan. İstiqanlı heyvanlar. Balina istiqanlı heyvandır.
2. məc. Çox ünsiyyətli, adamayovuşan, mehriban, üzügülər. İstiqanlı uşaq. İstiqanlı adam. – Əsasən çox istiqanlı olan bu gənc, komandirlə soyuqqanlı danışırdı. Ə.Vəliyev.