istisna : is. [ər.] Ümumi qaydadan çıxarma, ayırma. İstisna təşkil etmə. İstisna olmaq şərti ilə. _ İstisna etmək – ümumi qaydadan kənarda buraxmaq, xaric etmək; çıxmaq. İstisna etməmək – ümumi qaydadan kənarda buraxmamaq, ümumi qaydadan xaric etməmək (çıxmamaq).