ixtisaslandırılma : “İxtisaslandırılmaq” dan f.is.