izdivac : is. [ər.] kit. köhn. Evlənmə. Bu izdivac hər iki tərəfin əqidəsincə faydalı idi. Ə.Haqverdiyev. Şəmsiyyə ilə Səliminin izdivacı [Həkimülmülkə] siyasi cəhətdən də lazım idi. M.İbrahimov. _ İzdivac etmək kit. köhn. – evlənmək.