izolyasiya : [fr.] tex.
1. İzolə edən material; izolə edən qurğu, cihaz və s. İzolyasiya materialları. – Sarınmış naqillərin izolyasiyaları pambıq, iplik, ipək, .. şüşə və s. materiallardan hazırlanır. P.Rüstəmzadə.
2. Bax izolə.