köbər : is. Dik yer, dikdir, dik torpaq qalağı, hündür yer. Top sındırmış bir ağac; Yaralı durna kimi; Dayanmışdır köbərdə. R.Rza. [İlyas:] Mən dəyirman yanındakı köbər üstündə oturub başımı aşağı salmışdım. Ə.Məmmədxanlı.