köksüdolusu : zərf Rahat, dolğun, geniş, dərindən. Köksüdolusu nəfəs almaq.