kövsər : is. [ər.]
1. Dini əfsanəyə görə, guya cənnətdə olan bir bulağın adı. // Şairanə təşbehlərdə. Ləblərin ləzzəti var; Kövsəririzvandan betər. Aşıq Ələsgər. _ Kövsər suyu – bax abi-kövsər (“ab”da). Qədir.. şərabı kövsər suyuna bənzədir. Mir Cəlal.
2. məc. Şirin, dadlı, ləzzətli içki mənasında. Gözəllər çeşməndən götürmür abı; Dad verə dəhanda kövsər şərabı. Aşıq Ələsgər.