közlənmək : qayıd. Köz halına çevrilmək, közə dönmək.