kürdoğlu : is. mus. Aşıq musiqi formalarından biri.