kürləşmək : f.
1. Getdikcə ağlağan, qışqırıqçı, şıltaq olmaq (uşaq haqqında). Aylar keçdikcə körpə kürləşir, ağlamaqdan yorulmur, Firəngizin yuxusu isə göyə çəkilirdi. S.Rəhimov.
2. Tənbəlləşmək, tənbəl olub getmək, vaxtını boş-boş keçirmək.