kəşfiyyatçı : is.
1. Kəşfiyyata göndərilmiş, kəşfiyyatda olan hərbi qulluqçu (bax kəşfiyyat 2-ci mənada). Saday hissənin ən məşhur kəşfiyyatçılarından biri sayılırdı. M.Hüseyn. Vəziyyətdən aydın idi ki, Orucov alman kəşfiyyatçısı ilə tutaşmışdır. Mir Cəlal.
2. Kəşfiyyat işçisi, agenti (bax kəşfiyyat 3-cü mənada). Düşmən kəşfiyyatçısı.
3. Kəşfiyyatla məşğul olan adam (bax kəşfiyyat 1-ci mənada). Qasid Nərcə kəndinin yanından keçərkən, Fəxrəddinin ordusundan göndərilən kəşfiyyatçılardan Dəmirə rast gəldi. M.S.Ordubadi.