kəkələnmək : f. Xoruzlanmaq. Bizi heç bir vaxt aldada bilməzsiniz, – deyə .. polis xəfiyyəsi kəkələndi. M.Hüseyn. ..Çar məhkəməsinin məmurları bir vaxt Rüstəmin qara damını eşmiş, yararlı bir şey tapmadıqları üçün Rüstəmin üstünə kəkələnmişdilər. S.Rəhimov. [Şahpəri:] Bura bax! Özün də mənim üstümə kəkələnmə! B.Bayramov.