kəllələşmək :
1. qarş. Kəllə ilə vuruşmaq, kəllə ilə döyüşmək. Qoçlar kəllələşdi.
2. Bax kəllələmək 2-ci mənada.