kənarə : is. [fars.] köhn.
1. Kitab səhifələrinin kənarındakı yazı.
2. Haşiyə, qıraq, çərçivə. Xalçanın kənarəsi. Kəlağayının kənarəsi.
3. Evin ortasına salınmış böyük xalçanın, gəbənin ətrafına, divar dibinə salınan kiçik xalça.
4. Nəhayət, son, hədd. Gör nə mühitdir, könül, yoxdur anın kənarəsi. Nəsimi. Yaşım suyu oldu varə-varə; Bir bəhr ki, yox ona kənarə. Füzuli.