kəndli : is.
1. Kənddə yaşayan və əsas peşəsi kənd təsərrüfatı olan adam; kənd əhli, kəndçi. Ceyranın əri Eldar adlı kəndli bir gənc imiş. S.Hüseyn. [Nizami] ..qoca kəndlinin şum kənarında açdığı süfrə başında nahar edirdi. Ə.Məmmədxanlı. _Təhkimli kəndli – bax təhkimli.
2. Bir kənddən olan adamlardan hər biri; yerli. Mənim kəndlim. Öz kəndlimdir. – [Rəşid:] Qurbanqulunun atası və babası bizim kəndli olmuşlardır. T.Ş.Simurq.