kərbəlayı : is. [İraqda imam Əlinin qəbri olan Kərbəla şəhərinin adından] din. Həmin şəhərə gedib müqəddəs yerləri ziyarət edən adama verilən ad. Möhtərəm adamlara kərbəlayı, məşədi, hacı, xozeyin, fəqət ən böyük adama bu məhəllədə əmi deyirdilər. N.Nərimanov. [Şofer:] Keçmişdə asan yollarla müftə pul qazanan hacılar, kərbəlayılar çox idi. M.Rzaquluzadə.