kəsirsiz : sif. Kəsri olmayan; nöqsansız, qüsursuz.