kaşanə : is. [fars.] Qəsr, saray, imarət. Hələlik tullamışıq xaneyi-viranələri; Dolanıb kişvəri-Tiflisdə kaşanələri. M.Ə.Sabir. O demişdir: – Mənim komam; Möhtəşəmdir min saraydam; Kaşanələr, xanimanlar; Edə bilməz onu əvəz. B.Vahabzadə.