kahin : is. [ər.] Qədim misirlilərdə, israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani.