kalka : [fr.]
1. Çertyojlardan, yaxud şəkillərdən dəqiq surət çıxartmaq üçün xüsusi üsullarla hazırlanmış nazik şəffaf kağız və ya parça.
2. Çertyojun və ya şəklin həmin material üzərində çıxarılmış surəti.
3. dilç. Başqa bir dildəki söz, ya ifadəyə təqlid və ya hərfi tərcümə yolu ilə düzəldilən söz və ya ifadə. Kalka düzəltmək. Kalka üsulu. “Otbiçən” rusca “senokos” sözünün kalkasıdır.